Sklep Internetowy

METALSZOP

516 970 657

AVANTI - Tomasz Dzieński, Waldemar Jarmuła, Agnieszka Jarmuła spółka jawna

ul. Kochanowskiego 37, 33-100 Tarnów,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego pod nr KRS 0000306076, NIP: 993-055-72-27, REGON, 120696968

 

Wyślij wiadomość

 

Wszelkie pytania dotyczące produktów i zamówień

Jeśli pojawił się problem techniczny na tej stronie

Administrator danych osobowych którym jest AVANTI - Tomasz Dzieński, Waldemar Jarmuła, Agnieszka Jarmuła spółka jawna ul. Kochanowskiego 37, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego pod nr KRS 0000306076, NIP: 993-055-72-27, REGON, 120696968, informuje, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skontaktowania się z Panią/Panem, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych a także ma Pani/Pana także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.