Sklep Internetowy

METALSZOP

516 970 657

AVANTI - Tomasz Dzieński, Waldemar Jarmuła, Agnieszka Jarmuła spółka jawna

ul. Kochanowskiego 37, 33-100 Tarnów,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego pod nr KRS 0000306076, NIP: 993-055-72-27, REGON, 120696968